Hurontario / Eglinton - Mississauga

Phòng trên lầu cho share, sàn gỗ, rộng, sạch, bao tất cả, no parking, dành cho độc thân, dọn vào anytime. Xin gọi: (437) 221-0827(647) 539-1137