Hurontario / Eglinton

Verified

Bsmt. 2 ph, bếp, phòng khách, bếp, còn 1 ph lớn, trống, cho sinh viên only, bao tất cả, no smoking.Xin gọi sau 5pm: (647) 402-4120

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT