Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hurontario / Dundas- Miss.

Verified

Cần người full/part time làm cho tiệm trà sữa, không cần kinh nghiệm, sẽ training. Từ 18-25 tuổi, có số SIN, trả cheque. Xin gọi: (647) 674-0606

error: Content is protected !!