Hủ Tiếu Nam Vang Hồng Phát

Khu Vaughan, cần người chạy bàn làm nguyên ngày hoặc part-time, có kinh nghiệm càng tốt. Cần phụ bếp full-time có kinh nghiệmXin gọi hoặc đến tại tiệm: (416) 270-9823

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!