TIN CẬP NHẬT

Honda Fit 2007

Verified

Honda Fit 2007, màu silver, 195,000km số tay, xe chạy rất tốt, cho luôn 1 bộ vỏ xe mùa đông, giá $3500, bao safety và thử khói xe, best offerXin gọi Minh: (416) 825-2241

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT