Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hip Hop Nails - Pickering

Cần thợ nails biết làm bột waxing, tay chân nước, lương bao $11- – $120/ngày trên ăn chia 6/4, tùy theo tay nghề full/part-time Xin gọi: (905) 837-8166Sau 8pm: (416) 505-2458

error: Content is protected !!