Highway 7 / Weston

Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm, biết everything, chân tay nước, shellac. Bao lương hay ăn chia, khu da trắng, khách sang. Xin gọi: (416) 320-4281 (416) 320-4161