Thời Báo Vietnamese Newspaper

Highpark - Bloor / Keele

Tiệm nails good income / location, rộng 2000 sqfts, gồm 8 bàn, 10 ghế, 2 ph wax, 3 washrooms shower, không có cạnh tranh, đã có khách thường xuyên, đầy đủ tiện nghi. $230K.Call Kevin: (416) 452-9012

error: Content is protected !!