TIN CẬP NHẬT

Hãng Sơn Sửa Xe Hơi

Verified

Cần thợ làm đồng xe (Bodyman) có kinh nghiệm và người rửa xe (clean up and details), thợ máy(mechanic) làm việc full-time, lương cao Xin gọi: (416) 588-5333

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT