Hãng Sơn Kitchen - Cabinet

Verified

14 Strathearn Ave. unit #20- Brampton. Cần thợ làm full-time, giúp việc kinh nghiệm, đánh giấy nhám (sander) và hoàn tất (finishing) cho cửa gỗ nhà bếp. Contact anh Hoà: (905) 487-2573

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT