Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hãng may ở downtown

Cần người đứng máy may 1 kim, phải biết anh văn cơ bản và hơn 3 năm kinh nghiệm, sẽ training cho người tiếp thu nhanh.Gởi resume: tailors@trendtailors.comEnglish call: (416) 596-8744