Cần gấp nam từ 25 – 50 tuổi làm ở assembly line, biết dùng air tools, staples gun, sẽ training, lương tuỳ theo kinh nghiệm, pay cheque only. Xin gọi Mrs. Chi Nguyễn: (416) 992-2483(905) 264-6464 Ext.#151