Hãng Gà Tuyển Nhân Công

Verified

Tuyển 10 nam, có giấy tờ, tiền lương $15/hrNam nữ, làm việc lâu dài – Hwy 400 / Hwy 09Liên lạc Minh: (416) 828-0591

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!