Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hãng cần gấp thợ hàn & fitter

Verified

làm full-time, thợ biết hàn stick & flux cored, start lương $19/hr, thợ fitter start $25/hr.Xin gọi: (647) 995-2237

error: Content is protected !!