Hamilton, Stoney Creek, Mountain

Chủ cần sang gấp tiệm nail spa, tiệm rộng đẹp, có 3 phòng wax, facial, phòng ăn, phòng giặt sấy, luôn cả đồ dùng cho tiệm, giá cả lương lượng. Cần thợ và nhận học viênXin gọi: (905) 560-2586 sau 7pm:(289) 887-5339

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT