Hamilton East / Stoney Creek

Verified

Bsmt. finished có lối đi riêng, parking, gần chợ, bus, highway, bao everything, có máy giặt, máy sấy, dọn vào đầu th.09.Xin gọi: (905) 923-0804

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!