Hamilton East - Mountain

Cần gấp nữ thợ nails giỏi biết làm bột, bio gel, man./ped., thợ làm dipping powder, bao lương hay ăn chia 6/4, full/part-time. Xin gọi 10am-7pm: (905) 667-1602 or (905) 921-7288