Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hamilton

Verified

Regular. Trên lầu 3 phòng ,1 bếp,1 phòng tắm Rent $1000/mo. Main floor: tiệm pizza cho mướn $1500/mo. Giá bán $385,000. Address: 1357 Main St. E.Hamilton, Ontario. Xin gọi Peter: (905) 531-0266

error: Content is protected !!