Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hamilton

Verified

1 ph. ngủ, tắm, bếp, lối đi riêng, bao điện nước, internet, tiện lợi tất cả, cho độc thân, $400/th, dọn vào anytime. và 2 ph.ngủ vào cuối th 11.Xin gọi: (905) 517-8888

error: Content is protected !!