Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hamilton

Cần nam nữ thợ nails ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Lương bao mùa đông cũng như mùa hè, $150/ngày trên chia 6/4. Khách sang, tip hậu. Chỉ nhận thợ có kinh nghiệm. Xin gọi: (289) 682-9818

error: Content is protected !!