Cần sang tiệm nails trong Wall Mart, có 6 bàn 6 ghế, 1 ph wax/facial, mở 8 năm, lượng khách ổn định, chủ retired, $149,000. Cần thợ nails biết làm bộtXin gọi: (905) 962-2607Tiệm: (905) 544-9444