Hamilton

Verified

Nhà bán có main floor là tiệm Pizza, đang hoạt động trên 12 năm, rent $1600/th., upstair 3 ph. ngủ, rent $900/th. giá $399,000. Bán tiệm Pizza $59,000.Xin gọi Peter/Lộc: (905) 531-0266

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!