Halifax

Nhà có việc gấp phải về VN nên cần sang gấp tiệm nails, đang đông khách, làm 8 năm. Cần thợ nails gấp bao ăn ở. Xin gọi: (902) 999-7201

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!