Hair Salon - Mississauga

Verified

Cần 1 thợ chánh cắt tóc và 1 thợ phụ gội đầu, và làm màu, phải biết nói tiếng Hoa.Call John: (416) 618-3130 (905) 848-5700

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT