Green Tree Nails & Spa - Mississauga

Hurontario St & Dundas. Cần gấp thợ nails biết làm everything hoặc chân tay nước, full/part-time, bao lương trên ăn chia. Xin gọi: (647) 456-3316 (905) 273-3380