Grande Pairie - Alberta

Vì lý do chuyển vùng, cần sang tiệm nail, khu vực đông khách, khách sang, giá cao, tiệm lâu năm, income cao. Xin gọi: (780) 882-6662