Grand LV Nail & Spa - Mississauga

Verified

Cần thợ móng giỏi, bao $150/ngày over ăn chia 6/4. Và thợ chân tay nước có kinh nghiệm, bao $100/ngày, over ăn chia. Nhận học viên. Học xong làm cho tiệm. Xin gọi chị Thanh: (437) 988-1801 or (905) 803-0845

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!