Thời Báo Vietnamese Newspaper

Gold Nails - Collingwood

Cần thợ nails kinh nghiệm hoặc thợ chân tay nước giỏi, khu da trắng, típ cao, công việc ổn định lâu dài, có chỗ ở cho thợ ở xa.Please call: (705) 293-7555Sau 7PM: (780) 531-7888

error: Content is protected !!