Thời Báo Vietnamese Newspaper

Glen Erin Dr / College Way - Mississauga

Verified

Cần thợ nails có kinh nghiệm, dipping powder, bio gel và shellac, lương bao $700/tuần trên ăn chia 6/4. Nhận thợ nails cần nâng cao tay nghề, chủ vui vẻ, dễ tính. Xin gọi: (647) 891-6939

error: Content is protected !!