Gần Trung Tâm Yorkdale

Verified

Cần sang tiệm nails, tiệm đẹp rộng lớn trong plaza nhiều parking, 6 bàn, 6 ghế có thể để thêm bàn ghế, có ph. facial, 2 ph. wax, có nhã ý xin liên lạc: (647) 938-1638(647) 349-3536

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!