Gần Subway Dufferin

Verified

2nd floor 1 ph. ngủ rộng, mới dành cho nữ độc thân, có funiture, sạch, bếp, skylight, gần U of T, Ryerson, Geoger Brown, market, TTC at doorXin gọi: (416) 538-0477

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!