Thời Báo Vietnamese Newspaper

Gần Subway Dufferin

2nd floor 2 ph. ngủ lớn, mới dành cho nữ độc thân, có funiture, sạch, bếp, skylight, gần U of T, Ryerson, Geoge Brown, market, TTC at doorXin gọi: (416) 452-1912

error: Content is protected !!