Gần Subway Don Mills

Verified

Cần gấp nam nữ thợ nails cho tiệm lớn đông khách, trong khu plaza busy, bao lương$120/ng, over ăn chia 6/4.Xin gọi: (416) 890-9689 (416) 854-8575

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT