Thời Báo Vietnamese Newspaper

Gần Đại Học Waterloo

Bsmt walkout rộng rải, 2 phòng cho sinh viên, bao điện nước, giặt, internet, 7 phút đến University Waterloo, gần Sobey, Costco, Food Basic. Xin gọi: (519) 746-5721

error: Content is protected !!