Galaxy Nails, Brampton

Cần thợ nails giỏi bột và thợ chân tay nước, full/part-time, làm 5 năm trở lên, tặng vé về VN.Xin gọi Tuyền: (647) 669-5979 (905) 452-7928