Thời Báo Vietnamese Newspaper

G Nails - Yonge St / Major Mackenzie

Cần thợ nails biết làm everything, bao lương $150/ngày, hơn ăn chia 6/4. Khu vực busy, tip cao, khu da trắng. Xin gọi Julie: (416) 708-7980(647) 526-9796

error: Content is protected !!