Có phòng mới sửa cho thuê, không chung chủ, gần Humber College North Campus, dọn vào đầu tháng 12. Xin gọi: (647) 973-6404