Finch / Albion

1 flat Bsmt 1 ph. ngủ và 1 phòng trên lầu cho thuê, 1 WC, 1 kitchen, bao giặt, sấy, dọn vào anytime.Xin gọi: (647) 648-8875