Falstaff / Keele

Mainfloor, 1 ph. ngủ cho thuê, share bếp, tắm, ưu tiên nữ độc thân, bao hết, có parking, 10’ tới bus, dọn vào anytime.Xin gọi: C- (647) 297-8948