Exclusive Nails & Spa

Verified

Tiệm trong plaza mới ở Bovaird & Chinguacousy, Brampton, khu dân cư đông đúc, cần gấp thợ nails full/part time, biết làm everything, biết luôn eyelash extension và facial càng tốt Xin gọi Lý: (905) 783-1168 (905) 970-9909

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT