Etobicoke

Cần sang tiệm massage, brand new, lý do không biết nghề, có 4 giường, 1 sparoom, 2 bathrooms, 3 washrooms, 4 privaterooms với full furnitures, 1 kitchen, 2 tủ lạnh, giá $35,000. free parkings, nếu có nhã ý. Xin gọi or text: (647) 709-2952