Erindale Station Road / Central Parkway

Có 1 phòng rất lớn cho thuê dài hạn, bao everything và 2 phòng cho thuê ngắn hạn theo ngày, đầy đủ nội thất. Xin gọi: (647) 674-0606