Thời Báo Vietnamese Newspaper

Employment Agency

Cần thợ may, may máy 1 kim công nghiệp, người làm cho hãng cửa sổ, ca sáng, ca chiều & ca tối, khu Vaughan, Mississauga. Xin gọi từ 10am-6pm: (416) 514-0733

error: Content is protected !!