Employment Agency

Cần thợ may, thợ làm hãng cửa sổ, lái forklift, ca sáng, chiều, tối (tùy công ty). Xin gọi thứ Hai – thứ Sáu 10am – 6pm:(416) 514-0733