TIN CẬP NHẬT

Elgin Mills / Hwy 404 - Richmond Hill

Verified

Cần nữ thợ nail giỏi, bột, bio, waxing bao $150/ngày over ăn chia 6/4 và thợ chân tay nước giỏi, waxing bao $100/ngày over ăn chia, pick up North York or tự lái xe 30 phút.Xin gọi: (647) 338-7773(905) 334-8654

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT