Elgin Mill - Richmond Hill

Verified

Cần nữ thợ nails bột, bio, waxing, khu sang, giá nails, shellac cao, bao $180-$200/ng. over ăn chia 6/4, thợ chân tay nước bao $130/ng. over ăn chia, bảo đảm income từ $1400-$1600/tuần, pick up North York or tự lái xe 30’. Xin gọi: (647) 338-7773

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!