Thời Báo Vietnamese Newspaper

Eglinton West Subway

Một trạm bus hay đi bộ 3’ đến Subway, có 2 ph. ngủ, khách, tắm, bếp, 1 parking, phù hợp cho 3 học sinh hay gia đình ít người. Xin gọi or để lại lời nhắn: (416) 625-7374

error: Content is protected !!