Thời Báo Vietnamese Newspaper

Eglinton / Warden - Scarborough

Cần gấp thợ bột gel, dipping có kinh nghiệm, biết eyelash càng tốt, biết tiếng Anh, lương bao over ăn chia tuỳ theo tay nghề, có thể đưa đón, income ổn định.Xin gọi trước 9 PM: (416) 750-8788

error: Content is protected !!