1 phòng trên lầu cho thuê, bao tất cả, điện nước, giặt sấy, internet. Dọn vào bất cứ lúc nào. Xin gọi: (647) 891-0612