1 phòng cho thuê, dành cho độc thân, bao giặt sấy, internet, có parking, dọn vào anytime.Xin gọi: (647) 880-1068