Eglinton / Erin Mills - Mississauga

Cần nữ thợ nails gấp, biogel và chân tay nước giỏi, bao lương $900- $1100/tuần over ăn chia 6/4, income từ $1100-$1700. Full/part-time chân tay nước.Xin gọi Ly: (647) 877-0027